Aquest dilluns dia 14 es va celebrar a Madrid una nova reunió   sobre el Acord per a la Reducció Voluntària del Us de Colistina en el sector del Porcí a Espanya (ARCP), en la que va participar l’ AVPC

Us informem de les “línies mestres” del que es va acordar, tot i que us heu de prendre això com a encara no definitiu i subjecte als canvis d’ última hora que sempre hi ha amb l’ Administració, en funció de altres opinions o pressions que rebi:

–          Demanar a les empreses que s’ adhereixin al programa de Reducció Voluntària del Consum de Colistina en el sector del Porcí. (ARCP)

–          Per adherir-se cal que les empreses es comprometin a:

 

  • Comunicar semestralment  els seus consums de colistina en productes per el pinso o per medicació en aigua (en principi els injectables quedarien exclosos). Es demanarà també el consum retrospectiu de 2105 i 2014.
  • Compromís de reducció en l’ us de colistina i substituts.
  • Aquesta comunicació es farà extensiva a antibiòtics “substitutius” com la neomicina i la apramacina.
  • Hi haurà algun segell-logo per “identificació” de les empreses adherides,i es publicaran a la pàgina web de la Agencia Española del Medicamento

 

Altres comentaris de la reunió a tenir en compte:

– tot el tema de comunicació obligatòria de totes les medicacions per part dels veterinaris (que es una manera indirecta d’ obligar  a la recepta electrònica) no arribarà fins el 2018 per al retard que porta el Real Decret a conseqüència de la manca de govern a Madrid.

– Dinamarca ja ha demanat a la Comissió Europea  que prengui mesures per assegurar-se que els països que augmenten el seu consum d’ antibiòtics,  anys rera any, prenen mesures per començar a reduir-lo.