L’AVPC ha presentat al.legacions al  PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS BÁSICAS DE ORDENACIÓN DE LAS GRANJAS PORCINAS INTENSIVAS (VERSIÓN NOVIEMBRE 2018).

Aquest Projecte de RD defineix la figura del Veterinari de Granja i l’ hi atribueix unes obligacions i responsabilitats.

Les 2 al.legacions que presentem  van en la  direcció d’especificar que les funcions del veterinari de granja han de ser de informar i assessorar sobre Sanitat Animal i bioseguretat però que en cap cas aquest, pot ser responsable de la seva aplicació (article 2), i que tampoc pot ser una funció del veterinari de granja haver de comunicar les deficiències a l’administració les deficiències de la granja en aquests àmbits.(article 4).

Si voleu informació més detallada sobre les al.legacions poseu-vos en contacte amb nosaltres info@avpc.cat