El proper dijous 26 de gener  durant les jornades de porcí a la UAB, celebrarem l’ Assemblea general de l AVPC.
Us invitem a participar-hi.
Lloc: Sala d’actes de la Facultat de Veterinària de la UAB
Horari: (al finalitzar sessió casos clínics)
 convocatòria 18:30
 convocatòria: 19:00

Ordre del dia:
-Renovació de càrrecs.
-Estat de comptes.
-Estat de socis.
-Informe d’activitats.
Precs i preguntes.