El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha iniciat el procediment de consulta pública del projecte de reial decret que regularà el Registre General de Millors Tècniques Disponibles (MTD) en explotacions ramaderes, creat en el marc del RD 306/2020, d’11 de febrer, d’ordenació del sector porcí.

Aquesta nova llei:

  • Dotarà d’estructura a aquest registre general.
  • Detallarà les dades necessàries per a la notificació de les tècniques de mitigació de l’impacte ambiental aplicades a les granges espanyoles (MTD).
  • Especificarà els mecanismes necessaris per a la comunicació entre autoritats competents.
  • Establirà un procediment harmonitzat de recopilació, càlcul i transmissió de dades a través del sistema informatitzat denominat ECOGAN, que permetrà el ramader obtenir, de forma individualitzada, informació precisa de les emissions de la seva granja i les reduccions associades a les MTD que està aplicant.

En aquest context, ECOGAN permetrà reflectir les reduccions derivades de l’aplicació de les tècniques de reducció d’emissions en el Sistema Espanyol d’Inventaris, aconseguint un nivell de precisió molt més elevat.

El plaç per a remetre suggeriments va començar el 30 de juliol i finalitza el 10 de setembre de 2021 i es pot realitzar fent clic aquí.