En el periode 2005-2019 el sector porcí de capa blanca espanyol ha reduït un 41,2 % les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) derivades dels sistemes de gestió de les dejeccions del bestiar porcí, segons les dades de l’últim informe de l’Inventari Nacional de gasos d’efecte hivernacle publicat al març del 2021.

Si es revisen les dades per tipus d’emissions derivades de la gestió de dejeccions, es redueixen:

  • Les de metà: en un 37,5 %.
  • Les d’òxid nitrós: en un 38,02 %.

Des d’Interporc es destaca l’esforç realitzat per les granges de porcí espanyoles. Un esforç degut, en bona mesura, al desenvolupament d’unes pautes d’alimentació molt ajustades a les necessitats del bestiar porcí:

  1. Substitució d’ingredients rics en fibra i de baixa digestibilitat per cereals.
  2. Augment en la quantitat i qualitat de proteïnes.
  3. Incorporació d’aminoàcids sintètics i enzims digestius.

L’objectiu del sector porcí és assolir un impacte climàtic neutre de cara al 2050 i, per aconseguir-ho, a més de la reducció d’emissions GEI també fa un ús més eficient de l’aigua i disminuir el consum d’energia o la generació de plàstics no reutilitzables, residus o deixalles.