Les variants de Salmonella que es troben en els porcs representen diferents amenaces per a la salut humana i animal i l”aparició de nous patògens bacterians és un desafiament continu, tant per a la ramaderia com per a la seguretat alimentària.

Salmonella typhimurium és una de les principals causes de malalties transmeses pels aliments a tot el món, sent els porcs un important reservori zoonòtic. Segons un nou estudi, les diverses soques tenen efectes significativament diferents sobre la salut dels porcs, així com el risc de potencial zoonòtic.

Per dur a terme l’estudi, es va analitzar la composició genètica de les soques de Salmonella aïllades de porcs i persones durant molts anys, per identificar variants i comprendre com van evolucionar i es van comportar.

Les dues variants estudiades, particularment dominants en el porcí, van ser:

  • U288: infeccions més disseminades en ganglis limfàtics que presenten una incidència inferior al 2 % en persones.
  • ST34: principalment aïllada del contingut intestinal, representa més de la meitat de totes les infeccions per S. typhimurium en les persones.

A més, la variant U288 va evolucionar per adquirir gens associats amb la resistència als antimicrobians i variacions en les molècules vinculades a la virulència. Així mateix, els científics van observar que aquesta variant va créixer més lentament al laboratori i era més sensible a l’estrès associat amb la deshidratació.

En aquest sentit, “es va trobar un conjunt únic de canvis genètics en la variant U288, que probablement va ocórrer entre 1980 i 2000, que pot ser la clau per comprendre com aquesta variant interactua de manera diferent amb els porcs durant les infeccions i en la cadena alimentària”, suggereixen els investigadors.