Sector: Agropequari

Emplaçament: Osona

Funció: Es responsabilitzarà de l’assessorament general de les explotacions porcines pròpies i les dels socis de la Cooperativa i de realitzar les intervencions tècniques i clíniques necessàries. L’abast de la seva gestió contempla:

  • Seguiment explotacions ramaderes dels socis
  • Assessorament tècnic, maneig i productiu
  • Intervencions clíniques

Imprescindible:

  • Llicenciatura/Grau en Veterinària.
  • Residència a la comarca d’Osona o zones limítrofes.

Preferible:

  • Es valorarà positivament tenir el Màster en producció Porcina.
  • Cursos d’especialització del sector (benestar animal, etc).
  • Experiència en granja reproductora porcina i en tasques de clínica i d’assessorament veterinari porcí.

S’ofereix:

  • Estabilitat laboral.
  • Retribució negociable segons perfil.

Les persones interessades poden contactar per correu electrònic amb la Marta Robert (mrobert@intacvic.com) o també a través del telèfon 93 889 54 93.