Empresa en creixement en el sector precisa incorporar un/a tècnic veterinari per gestionar granges d’engreix porcí a la zona d’Aragó, Navarra i Tarragona.

Les seves principals funcions seran:

 • Control directe dels animals de les explotacions al seu càrrec.
 • Gestió sanitària de les explotacions (profilaxi i clínica).
 • Aplicació de la normativa legal vigent en totes les explotacions assignades.
 • Programació de les necessitats de les explotacions: pinso, medicaments,…
 • Control de costos de les granges assignades.
 • Altres tasques afins.

Aptituds i coneixements desitjats:

 • Llicenciatura/Grau en Veterinària.
 • Residència a la zona.
 • Disponibilitat per viatjar.
 • Experiència en sector porcí (mínim 2 anys).
 • Habilitats socials i capacitat de comunicació i de treball en equip.
 • Maneig d’Excel.

Enviar CV a l’adreça de correu electrònic: ofertaveterinari@outlook.es