Amb data 26/02/2019 es va celebrar a Vic una reunió organitzada pel COVB i AVPC amb taula rodona en la que van
participar Mili Voltes per part del DARP, Cristina Muñoz per part de AEMPS, i Raquel Cortes i Joan Wennberg per
part de l’AVPC, a mes dels companys que van participar i preguntar des de el públic.

L’ objectiu de la reunió era clarificar tots els dubtes que s’ han presentat els darrers mesos respecte a l’ us i la prescripció d’antibiòtics.

En l’ arxiu adjunt  us informem del que es va parlar en aquesta reunió i de les “conclusions” que em vam treure com
AVPC, aclarint això sí, que aquest es un document informatiu per als socis de l’ AVPC, però que com a document
informatiu no te cap valor “legal”.

Resum reunió us d’antibotics