Important empresa dedicada al sector de la Salut i Nutrició Animal situada al Vallès Oriental precisa incorporar a un/a DIRECTOR/A REGULARITY.

FUNCIONS

 • Planificació i seguiment d’elaboració i presentació dels expedients de registre i de les funcions del departament.
 • Elaboració d’informes experts de seguretat i eficàcia.
 • Seguiment expedients de registre presentats a les administracions.
 • Contractes amb les administracions nacionals i europees.
 • Responsable de medicaments UE.
 • Responsable aprovar o repudiar MACtextosA nacional i UR.
 • Sol·licitud a LABOFAR autoritzacions fabricació i certificats d’exportació de medicaments no registrats a ES.
 • Arxiu autoritzacions fabricació i certificats d’exportació de medicaments no registrats a ES.
 • Responsable farmacovigilància QPPV.
 • Responsable Audits API Nal.
 • Membre GTAC (audits).
 • Contactes amb Veterindustria.
 • Contactes amb CRO i les universitats.
 • Supervisió protocols dels CRO i de les universitats: Estudis de residus, Farmacocinètica, bioequivalència, ecotoxicitat …
 • Supervisió pressupostos CRO i de les universitats.
 • Seguiment pagaments dels projectes.
 • Seguiment pagament Audits.
 • Seguiment legislació automàtica, nacional i europea.
 • Seguiment de les guidelines i NTA.
 • Recerca i proposta de nous Registres.
 • Gestió de personal del departament de Registres i R+D; control d’horari/vacances.
 • Seguiment de la formació de personal del departament.
 • Consultes tècniques dels comercials, dels clients …
 • Declaració anual d’intenció de comercialització DIC.
 • Declaració anual ESVAC ES i RO.
 • Declaració anual ventes RO.
 • Participació en els Grups de treball amb altres labs: API, Informes …
 • CTP de Veterindustria: Vocal.
 • CPAC de Veterindustria: Vocal.
 • Coordinadora del Grup de treball de tetraciclines.

PERFIL

 • Experiència mínima de 4-5 anys en el departament de registres i R+D de Veterinària.
 • Estudis universitaris de ciències: Biologia, Farmàcia, Veterinària.
 • Imprescindible bon nivell d’anglès (Advance).
 • Coneixements de farmacovigilància.
 • Coneixement de la legislació i directrius en l’àmbit del medicament veterinari (europea, nacional i autonòmica.
 • Contacte amb les autoritats (AEMPS).
 • Elaboració i control de qualitat de materials de condicionament.
 • Informàtica: RAEVET, LABOFAR, plataformes d’EMA (CESP, Eudralink, …).

HABILITATS

 • Capacitat de dirigir un equip i treballar en equip.
 • Capacitat per a coordinar funcions i gestionar projectes.
 • Bona comunicació oral i escrita.
 • Bona comunicació amb les autoritats, proveïdors, comercials-clients, la resta de departaments, …
 • Gestió de crisis.
 • Resolució de problemes, buscant la millor via proposant solucions.
 • Capacitat de negociació.
 • Flexibilitat i adaptació als canvis i a l’evolució del sector.
 • Iniciativa.

Enviar mail a: Laura Sanchez (lsanchez@agora-sa.com).