L’ AVPC és una Associació que agrupa veterinaris/es que treballen en l’ àmbit del porcí. Està integrada i està oberta a tots els veterinaris que treballin en aquest sector: veterinaris de camp tant en exercici lliure com d’empreses,assessors , relacionats amb la Universitat i la investigació, que treballin en l’ àmbit de l’empresa privada en empreses de nutrició, laboratoris farmacèutics, , pertanyents a l’administració, etc.

L’ AVPC pretén fer arribar la veu, les opinions, i els criteris dels veterinaris de porcí en tots aquells aspectes on el criteri tècnic, la experiència i el coneixement de la realitat del sector porcí és imprescindible.

L’ AVPC té un esperit de col·laboració amb l’Administració, estructures sanitàries del sector, organitzacions col·legials, Universitats de Veterinària, i altres Associacions del sector dins l’ àmbit català, espanyol i europeu.

L’AVPC  integra Anavepor (Asociación nacional de porcino ), conjuntament els companys d’Aragó (AVPA), de Galícia (AVPG) i els veterinaris del ibèric (ANVEPI).