L’ AVPC té per missió:

  • Ser un interlocutor de referència dins del sector de porcí en tots els aspectes que son d’ àmbit veterinari: sanitat,   benestar, meneig, nutrició.  En especial en els aspectes que tenen una implicació per al conjunt de les granges i del sector, com som plans sanitaris globals, plans de bioseguretat, eradicació regionals de malalties, aplicació de normatives de benestar, plans de reducció de l’ ús d’ antibiòtics, etc.
  • Organitzar cursos i seminaris per a la formació dels veterinaris dedicats al porcí. Les jornades principals són les que es celebren cada any a la Facultat de Veterinària de la UAB .
  • Vetllar pels interessos del veterinaris de porcí, fent arribar les seves demandes i necessitats a l’administració,col·legis professionals, etc.
  • Fer arribar quan sigui necessari a la resta de societat de què som responsables els veterinaris de porcí, qui paper tenim com a garants en una producció adeqüada de la carn de porc.