Salvador Calvet, Fernando Estellés, Joan Cartanyà i Daniel Babot han escrit la “Guía para la minimización de las emisiones de gases en las granjas porcinas” que acaba de publicar la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc).

Aquesta guia, que es pot descarregar des d’aquest enllaç, recull i analitza la situació actual en matèria mediambiental i proposa una sèrie d’estratègies per a la reducció efectiva d’emissions de gasos des de les granges porcines. Els objectius concrets d’aquesta guia es poden resumir en:

  • Revisar la situació actual de les emissions procedents de la ramaderia porcina intensiva.
  • Analitzar les tendències regulatòries relacionades amb la reducció de les emissions.
  • Revisar les tècniques que s’apliquen per mesurar les emissions de gasos i la seva aplicabilitat al sector porcí nacional.
  • Actualitzar les tècniques de reducció d’emissions aplicables al sector porcí espanyol.
  • Proposar estratègies per a conseguir una reducció efectiva de les emissions.

Actualment, les emissions de gasos a l’atmosfera constitueixen un dels impactes amb major trascendència a nivell social. Per tant, tal i com asseguren els autors de la guia, és necessari plantejar formes efectives que permetin reduir el nivell de les emissions i fer-ho de forma compatible amb la viabilitat econòmica de les granges.

D’altra banda, l’informe també destaca la importància de que aquestes mesures estiguin coordinades amb les que es duen a terme a l’hora de gestionar les dejeccions amb l’objectiu de maximitzar els efectes d’ambdues bandes.

La lluita contra el canvi climàtic és un compromís real de tot el sector porcí i la Interporc forma part de la Red Española del Pacto Mundial, treballant de manera activa en deu dels Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).