Davant l’actual situació sanitària a Alemanya causada per la peste porcina africana (PPA) s’han d’extremar les precaucions en els moviments intracomunitaris que tinguin l’origen al país germànic o hi transitin.

El benestar animal i la bioseguretat són dos dels pilars a la ramaderia i al transport. Davant l’actual situació sanitària a Alemanya causada per la PPA s’han d’extremar les precaucions en els moviments intracomunitaris que tinguin l’origen al país germànic o hi transitin.

És per això que des d’ANCOPORC (Associació Nacional de Comerciants de Porcí) i ANTA (Associació Nacional de Transportistes d’Animals) es vol posar èmfasi en certes mesures de bones que asseguren la bioseguretat i que s’han de dur a terme per part dels diferents operadors logístics a les diferents fases d’un moviment.

A la càrrega i descàrrega:

 • Evitar que el transport tingui temps d’espera abans de carregar o descarregar a l’explotació. Un excés de temps despera pot incrementar les parades durant el viatge pels temps de pausa del conductor i exposar el vehicle a ser contaminat per algun vector.
 • Procurar que els accessos a l’explotació siguin adequats per al tipus de vehicle que faci les operacions de càrrega i descàrrega. Un mal accés pot provocar aturades o accidents. Això provoca deixar exposat el vehicle.
 • El moll de càrrega ha de tenir l’alçada, horitzontalitat i pendent adequades per evitar lesions, a més de facilitar la càrrega i descàrrega. És molt important que el moll es situés a certa alçada del terra per dificultar l’accés a vectors de contagi.
 • Les càrregues s’han de fer fora de la tanca de l’explotació que delimita la zona de bioseguretat de la granja. La zona habilitada per a les càrregues i descàrregues de bestiar o subministrament de materials també haurà d’estar tancada per incrementar la bioseguretat.
 • Les zones on es realitzen les càrregues i les descàrregues han d’estar equipades d’equips d’il·luminació prou potents per poder realitzar totes les tasques amb seguretat.
 • Es comprovarà que tots els animals estan marcats i que són aptes per al transport. Si hi ha algun animal sospitós d’estar malalt trucar al veterinari perquè el vaig avaluar.
  Es recomana que en cas que l’explotació no tingui gual sanitari, es ruixin les rodes, baixos i alçats amb motxilla polvoritzadora amb biocida.

Durant el viatge:

 • Planifica el viatge per evitar parades. En cas de parar mai no s’haurà d’estacionar al costat d’altres vehicles i especialment de bestiar.
 • En viatges internacionals fer conducció combinada per evitar parades.
 • No realitzar viatges la planificació dels quals sigui més gran de 24 hores. En cas excepcional, es podran allargar els viatges fins a 26 hores segons marca el Reglament (CE) 1/2005.