Tal i com detalla 3tres3, el BOE acaba de publicar el Real Decreto 159/2023, de 7 de març, pel qual es modifiquen diversos decrets relatius a benestar animal i que afecta al sector porcí ja que modifica el RD 1135/2002, de 31 doctubre, relatiu a les normes mínimes per a la protecció de porcs, per a la qual cosa s’estableixen requisits més específics.

Els canvis més rellevants són a nivell de:

  • Canvis a les superfícies de sòl lliure.
  • Condicions ambientals. Destaca el fet que el titular haurà de disposar de registres de control mensual que constatin que no s’excedeixen els valors especificats, així com indicar les mesures que es prenen en cas que no es compleixin aquests paràmetres.
  • Alimentació: aportació d’una quantitat suficient d’aliments de volum o rics en fibres.
  • Aigua: s’ha de disposar d’un punt de beguda, a una alçada adequada a l’animal, per cada 12 porcs.
  • Procediments que provoquin lesions o la pèrdua d’una part sensible del cos o l’alteració de l’estructura òssia: es prohibiran tots amb algunes excepcions, com són la reducció uniforme de les dents dels garrins, la castració o l’escuat parcial, però sempre a proposta motivada del veterinari d’explotació i prèvia comunicació a l’autoritat competent.

 

Us deixem l’enllaç a la normativa completa.