En aquest estudi* analitzen l’efecte que té el disseny de les corralines en les naus d’engreix sobre la prevalença de mossegades de cua, un greu problema econòmic i de benestar de la producció porcina moderna, com a alternativa al tall de cues, una pràctica que ja no està permés duu a terme de forma rutinària a la Unió Europea.

Una mesura preventiva comuna utilitzada a tot el món és el tall de cues, que generalment es considera un dels mètodes més efectius per limitar la caudofàgia, però la seva pràctica sistemàtica no està permesa a la Unió Europea.

En aquest estudi comparen el comportament dels animals (a través de grabacions en vídeo) i la prevalença de caudofàgia en porcs d’engreix amb cues intactes allotjats en dos dissenys diferents de corral en condicions comercials daneses:

  • PEN1: corral tradicional danès amb 1/3 de superfície sòlida, 15 animals/grup i 0,7 m2/porc. A més, els animals disposaven d’una menjadora amb palla.
  • PEN2: inspirat en el disseny de corral d’engreix suec amb una major proporció de superfície sòlida (2/3), 12 porcs/corralina, més espai disponible per porc (0,89 m2) i palla a terra.

El ramader observava diàriament als animals per detectar qualsevol lesió a les cues i cada 2 setmanes un tècnic evaluava les lesions d’acord amb un sistema de puntuació. Un cop finalitzada aquesta etapa d’observació, els resultats van mostrar que:

  1. Lesions a les cues: al 51 % de PEN1 i al 11 % de PEN2. PEN1 va tenir una major prevalença de lesions que PEN2 (23 % vs 5 %).
  2. Els porcs en PEN2 tendien a dedicar més temps al comportament dirigit a la cua que els porcs a PEN1, mentre que els porcs a PEN1 tendien a dedicar més temps a el comportament dirigit a les orelles.
  3. Els porcs en PEN2 van dedicar més temps a comportaments dirigits a la palla en comparació amb els porcs en PEN1.

En conclusió, la combinació de més espai disponible, major superfície sòlida, palla a terra i mida reduïda del grup (PEN2) va resultar en menys porcs amb lesions a les cues i una millor avaluació general del benestar, malgrat una tendència a un comportament més dirigit a la cua.

*Brandt P, Hakansson F, Jensen T, et al. Effect of pen design on tail biting and tail-directed behaviour of finishing pigs with intact tails. Animal (2020), 14(5): 1034-42. doi: 10.1017/S1751731119002805.