El Sistema de Notificació de Malalties Animals (Animal Disease Information System (ADIS) en anglès) ha publicat les últimes dades respecte al nombre de focus de pesta porcina africana (PPA) a la Unió Europea fins al juliol de 2023. Enguany s’han comunicat 202 focus en porc domèstic i 4986 en porcs senglars.

Porcs domèstics

Respecte als focus de PPA en porcs domèstics, Romania com en anys anteriors segueix sent el país de la UE que més casos notifica, el 2022 van notificar 329 focus i fins al juliol del 2023 se’n porten notificats 146. En el cas dels porcs senglars, a 2022 es van notificar 465 focus i fins a juliol de 2023 se n’han notificat 217.

Senglars

Pel que fa als focus en senglars, des de començament d’any els països que més notifiquen són:

  • Polònia (1.936 focus).
  • Alemanya (736).
  • Itàlia (709).
  • Eslovàquia (478).

A la pàgina web de 3tres3 trobaràs més detalls.