Tal i com publica Diario Veterinario, s’ha demostrat que la infecció per S. suis produeix canvis en el perfil proteòmic de la saliva, a causa de l’activació de mecanismes fisiopatològics seleccionats que condueixen a canvis en analits seleccionats, per exemple, un augment de l’adenosina desaminasa (ADA), un marcador del sistema immunològic.

A més, s’ha descrit que la procalcitonina (PCT) i l’aldolasa, biomarcadors de sepsi, augmenten a la saliva de porcs infectats per S. suis. Aquests tres analits podrien considerar-se biomarcadors potencials per a la infecció per S. suis.

La investigació va ser realitzada per María José López, Silvia Martínez, Fernando Tecles, Asta Tvarijonavicute, Damián Escribano, José Joaquín Cerón, Marina López-Arjona i Alberto Muñoz de la Universitat de Múrcia, i Antonio González de la Facultat de Veterinària de la Universitat Cardenal Herrera-CEU, en col·laboració amb institucions internacionals.

Un estudi que partia de la hipòtesi que a la saliva de porcs infectats amb S. suis hi podria haver canvis en analits diferents dels descrits anteriorment (ADA, PCT o aldolasa), i aquests analits podrien ser potencials biomarcadors de aquesta malaltia.

Per descobrir-ho, van avaluar els possibles canvis en diferents biomarcadors d’estrès, inflamació i dany muscular en porcs infectats amb S. suis. El grau de gravetat de la malaltia va indicar una correlació positiva significativa amb les concentracions de proteïna total, aspartat aminotransferasa i aldolasa.