Tal i com publica Animal’s Health, el Centre de Vigilància Sanitària Veterinària (Visavet) de la Universitat Complutense (UCM), la Universitat de Burgos (UBU), la Universitat d’Extremadura (UNEX), el Institut Tecnològic Agrari de Castella i Lleó (ITACyL), Tragsatec i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) han publicat un estudi que analiza:

  • La prevalezca del gen mcr-1 en el sector porcí espanyol en el periode 1998-2021.
  • La seva relacionada amb l’ús d’antibiòtics com la colistina.

Els investigadors expliquen que la resistència a la colistina era un fenomen poc comú tradicionalment relacionat amb mutacions puntuals cromosòmiques, però des de la primera descripció d’una resistència a la colistina mediada per plasmidis a finals de 2015, la resistència transmissible a la colistina s’ha convertit en un problema de salut pública.

Per això, el progressiu augment de la resistència a la colistina durant l’última dècada va portar l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) a posar en marxa un pla estratègic i voluntari per reduir el consum de colistina en la producció porcina d’Espanya , aconseguint una reducció de gairebé el 100%.

Els resultats d’aquesta investigació:

  • Van detectar la primera mostra positiva per a mcr-1 el 2004, ja que totes les mostres de 1998 i 2002 van ser negatives.
  • Van observar un augment progressiu de mostres positives des del 2004 fins al 2015, quan la detecció de mcr-1 va assolir el pic màxim, amb un 66 % de les mostres positives.
  • Van constatar que des del 2017 (27/50; 54 %) fins al 2021 (14/81; 17 %) la tendència va ser a la baixa, assolint percentatges significativament inferiors al pic del 2015.