L’equip de PigCHAMP Pro Europa ha publicat recentment una revisió sobre l’efecte de l’estacionalitat en les cubricions de les truges a 3tres3. En aquest anàlisis han inclòs un total de 241 granges (gairebé totes del sud d’Europa: Espanya, Portugal i Itàlia) i 290.000 truges productives.

Els resultats d’aquesta revision confirmen que:

  • Taxa de parts: el descens (uns 3 punts percentuals de mitjana) prové de cubricions del tercer trimestre. A més, també destaquen l’absència de diferències significatives entre cicles.
  • Prolificitat: es redueix en els parts de cubricions corresponents a la tardor. En aquest cas, l’efecte només es detecta en multípares.
  • Pèrdues de gestació (repeticiones, aborts, buides, baixes…): la principal afecció es detecta en forma de repeticions de les truges cobertes a l’estiu i són acícliques o tardanes.
  • Resultats al part: la distribució no és tan evident. Els nascuts morts estan fonamentalment influenciats per les condicions i maneig en el moment del part mentre que en els momificats no s’aprecia cap efecte evident de l’estacionalitat.

Els autors afirmen que en els països de Sud d’Europa, l’estacionalitat està molt lligada a les altes temperatures i que les cubricions dels mesos d’estiu suposen:

  • Una reducció en el nombre de parts.
  • Menys garrins nascuts vius per part = menys garrins disponibles per banda.

Per evitar aquestes oscil·lacions, recomanen incrementar el número objectiu de cubricions per banda durant aquests mesos.