El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) és el primer col·legi veterinari de l’estat espanyol en crear dins la seva estructura un comitè assessor permanent dedicat a l’entorn ramader. Aquesta decisió, aprovada a l’Assemblea General del Col·legi,  arriba en un moment molt especial, en què el món rural i el sector ramader ha d’enfrontar importants reptes i canvis legislatius com ara el nou decret del Medicament, el nou decret del Veterinari d’explotació o l’ús sostenible d’antibiòtics.

“La creació del Comitè de Granges dins el Col·legi era una reclamació i una assignatura pendent per donar més veu i visibilitat a un sector de la professió veterinària que té un paper molt destacat en temes tan rellevants com el benestar animal, la sanitat o la qualitat dels aliments d’origen animal” explica Ricard Parés, vicepresident del COVB.

Lali Coma, veterinària amb més de 25 anys d’experiència professional en el sector porcí català, és la primera presidenta del nou comitè de Granges del COVB, del que també formen part veterinaris experts que representen les diferents àrees de producció: Josep Oriol Franquesa (vacú lleter), Anna Romagosa (porcí), Josep Soler Cucurella (vedells), Josep Clavell Martínez (boví i vacú) Francesc Vinyoles (avicultura).

“Estem en un moment de transformació de la ramaderia i el veterinari de granges ha de ser una peça clau, des del Comitè volem fer valdre la nostra tasca dins les granges i representar aquests professionals davant de les Administracions i de la ciutadania”  explica Lali Coma.

En aquest sentit, el Comitè de la Veterinària de Granges del COVB treballarà en tres direccions:

  1. Donant contingut, reconeixement social i eines a la figura de la veterinària o veterinari de granja, en tant encarregat d’assessorar i informar a l’explotació sobre les obligacions i requisits de la normativa sectorial en matèria de bioseguretat, maneig dels animals, higiene, sanitat i benestar animal, per tal de prestar un assessorament permanent a les granges.
  2. Representant als professionals davant l’administració pública en aquelles iniciatives que puguin afectar a aquesta especialitat de la Veterinària, i alhora vetllarà per l’aplicació de la normativa sectorial, proposant les actuacions legals i les mesures que s’escaiguin, i facilitant la formació continuada dels professionals.
  3. Donant a conèixer a la ciutadania el paper fonamental d’aquest col·lectiu professional per obtenir aliments segurs i respectuosos amb el medi ambient i el benestar animal.