El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha publicat un informe sobre la situació de la febre aftosa al nord d’Àfrica on assenyala que la Comissió Europea per al Control de la Febre Aftosa de la FAO ha informat els Estats membres sobre l’augment del nombre de brots de febre aftosa a diversos països del nord d’Àfrica (Algèria, Tunísia i Líbia)

A causa d’això, aquestes entitats informen d’un canvi important en la situació epidemiològica amb la detecció molt recent del serotip SAT 2 com a causant d’alguns dels brots ocorreguts, serotip que fins ara només ha estat notificat a Algèria.

“La informació disponible sobre la situació del virus de la febre aftosa a la regió del nord d’Àfrica mostra que hi ha diversos serotips que podrien ser presents amb un grau més gran o menor de circulació segons serotip i països”, assenyalen des del MAPA.

Des del Ministeri assenyalen que a Tunísia s’han detectat nous focus el novembre 2023 a causa del talp tipus O/EA-3 que ha estat present al llarg de tot el 2023. El país va informar que aquests nous brots han estat detectats en zones on hi ha hagut un retard en la implementació de la vacunació massiva que aquest país duu a terme de forma anual.

D’altra banda, a Líbia recentment s’han detectat nous focus de serotip/topo tipus desconegut a la part oriental del país, a zones on no s’ha vacunat recentment contra la febre aftosa. Han informat que procediran a l’enviament de mostres per a diagnòstic confirmatori i tipificació de virus a l’UERL Anses.

A Algèria s’ha detectat circulació a diverses localitzacions. El recent informe de genotipat elaborat per les autoritats sanitàries va indicar la presència del talp tipus SAT2/V, tot i que no es pot descartar la presència d’altres serotips com ara l’O/EA3.

En el cas del Marroc, país amb què Espanya manté més vincles, el MAPA indica que no ha comunicat focus de febre aftosa al llarg del 2023.

A part del risc constant d’incursió a la UE que suposa la circulació d’aquests serotips a la regió, la confirmació recent del serotip SAT 2 a Algèria té un interès prioritari pel fet que els programes de vacunació que aquests països estan aplicant van enfocats als serotips A i O i no inclouen ceps vacunals efectius per a aquest serotip SAT 2, amb l’excepció de Tunísia que està usant un cep vacunal que podria tenir certa eficàcia davant seu, eficàcia que està sent estudiada per l’EURL en aquests moments.