Tal i com informa el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentación (MAPA), els Serveis Veterinaris Oficials (SVO) alemanys han notificat el dia 2 de juliol de 2022 dos nous focus de Peste Porcina Africana (PPA) en granges de porcí domèstic, una d’elles situada a la zona nord-oest del país a les proximitats de la frontera amb els Països Baixos. Les autoritats alemanyes no han detectat cap relació epidemiològica entre tots dos casos situats a més de 400 km de distància entre ells.

Una de les explotacions afectades és una granja d’engreix, amb un cens de 1.300 animals, localitzada al municipi de Prenzlau, a l’Estat Federal de Brandenburg. Es tracta d’una zona lliure fins al moment de la malaltia, encara que molt propera a l’àrea subjecta a restriccions sanitàries per presència de la PPA a porcs senglars silvestres, zona II de l’Annex I del Reglament (UE) 2021/605.

L’altra granja afectada és una de producció amb animals reproductors, garrins i engreix, que compta amb un cens de 1.786 porcs i es localitza al municipi d’Emsbüren, a l’Estat Federal de Baixa Saxònia (Niedersachsen), al nord-oest del país, allunyada de les zones prèviament afectades i a uns 15 km de la frontera amb els Països Baixos.

En tots dos casos, la sospita es va originar per l’aparició de signes clínics i patològics típics de la malaltia i la mortalitat associada detectada el dia 1 de juliol. Les autoritats alemanyes van visitar immediatament les granges per prendre mostres que van ser positives als laboratoris regionals i enviades per confirmació oficial al Laboratori Friedrich Loeffler Institute (FLI), Laboratori Nacional de Referència per a la PPA a Alemanya, on es van confirmar com a positives a la malaltia per PCR-RT el dia 2 de juliol de 2022. Els SVO alemanys estan duent a terme la investigació epidemiològica de tots dos casos.

Des de la introducció de la malaltia fins al 4 de juliol de 2022 Alemanya ha notificat un total de:

  • 3.917 focus en senglars silvestres (403 el 2020, 2.551 el 2021 i 963 des de començament d’any 2022), tots ells localitzats a la zona est del país, als Estats Federals de Brandenburg, Saxònia i Mecklemburg-Pomerània Occidental.
  • 7 focus (incloent-hi els dos notificats el dia 2 de juliol) en porcí domèstic, dels quals dos han suposat salts a llarga distància cap a zones lliures a l’oest del país.

Tal i com afegeix el MAPA en aquest últim informe, aquest nou salt demostra de nou la capacitat de disseminació a llarga distància del virus de la PPA, podent afectar de forma sobtada zones distants de les zones afectades i lliures de la malaltia, fet que suposa un risc significatiu per a altres Estats Membres lliures, com és el cas d’Espanya.

Per aquesta raó, des del Ministeri recorden la importància d’aplicar unes adequades mesures de bioseguretat a les granges de porcí, al transport animal, així com en relació als treballadors que procedeixin de països afectats o de risc per la presència de la malaltia i que poguessin contribuir, involuntàriament, a l’expansió de la malaltia en portar dels seus països d’origen productes carnis que poguessin estar contaminats amb el virus de la PPA.

A més, es recorda la importància de realitzar una inspecció clínica minuciosa dels animals de partides rebudes del comerç intracomunitari, en el marc de la vigilància contemplada al Programa Nacional de Vigilància Sanitària Porcina, sense oblidar la gran importància de garantir el bon funcionament dels sistemes de vigilància passiva per detectar de forma ràpida la malaltia davant d’una hipotètica entrada a Espanya.