Tal i com publica l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) a la seva pàgina web, el Grup Operatiu responsable d’OPTIPORC:

  • Està liderat per Selecció Batallé.
  • Compta amb la participació d’UPB Genetic World, Grup Gepork, Baró Germans, Pinsos Sant Antoni i l’Associació Catalana de Criadors de Bestiar Porcí Selecte.
  • Té com a coordinador a l’IRTA, que s’encarregarà de fer els assajos i les investigacions del projecte, amb la participació d’investigadors dels programes de Genètica i millora animal, Sostenibilitat en biosistemes i Nutrició animal.

Els punts clau per aconseguir una producció porcina sostenible i eficient es basen en utilitzar millor els recursos i reduir la petjada ambiental.

Aquest projecte pilot està orientat a generar coneixement i desenvolupar estratègies innovadores per:

  • Optimitzar l’eficiència en l’aprofitament dels recursos.
  • Reduir les emissions contaminats de les granges porcines utilitzant diferents tipus genètics porcins.

L’objectiu és transferir eines i coneixement al sector de la producció i la selecció porcines perquè puguin orientar les estratègies per millorar la seva sostenibilitat ambiental i econòmica.

Un altre dels aspectes que s’avaluaran al llarg del projecte serà l’efecte mitigador derivat de la selecció genètica per eficiència alimentària, i també es provaran estratègies nutricionals innovadores, analitzant-ne l’impacte sobre el consum i la digestibilitat dels nutrients, la reducció de les emissions, el rendiment productiu i sobre el balanç econòmic del sistema.