Tal i com informa Animal’s Health, els residus de medicaments veterinaris i altres substàncies que es troben en animals i aliments derivats d’animals continuen disminuint a la Unió Europea i els nivells de compliment van en augment, revelen les darreres dades.

L’informe anual de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) per al 2021 inclou dades comunicades pels Estats membres, Islàndia i Noruega. El nombre de mostres analitzades va augmentar lleugerament en comparació del 2020.

El 2021, el percentatge de mostres no conformes va ser del 0,17%, que és la xifra més baixa registrada en els darrers 12 anys quan l’incompliment va oscil·lar entre el 0,19% i el 0,37%. La xifra per al 2020 va ser del 0,19%.

El nivell general d’incompliment a les mostres específiques (és a dir, les preses per detectar usos il·legals o comprovar l’incompliment dels nivells màxims permesos) també es va reduir al 0,24%, en comparació del 0,27%-0,35 % dels quatre anys anteriors.

L’informe cobreix diversos grups de substàncies, com ara hormones, antibiòtics, contaminants ambientals, substàncies prohibides i altres medicaments veterinaris.