El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha publicat els resultats del Programa de Vigilància de Pesta Porcina Africana, Pesta Porcina Clàssica i Malaltia d’Aujeszky en senglars silvestres relatiu a l’any 2021.

Espanya actualment té reconegut l’estatus de país lliure davant de pesta porcina africana (PPA) i pesta porcina clàssica (PPC) a nivell internacional. Per obtenir i mantenir aquest estatut sanitari cal complir els requisits establerts pel Codi Sanitari per als Animals Terrestres de l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OMSA).

Dins d’aquests requisits es troba demostrar anualment que la població de suits silvestres del país està lliure de certes malalties com la PPA i la PPC a través de programes de vigilància basats en criteris de mostreig que siguin representatius. Aquest és un dels principals objectius del pla de vigilància en senglars que es realitza cada any i els resultats dels quals s’inclouen en aquest informe.

A Espanya es fa vigilància passiva i activa davant de la PPA i PPC en poblacions de porcs senglars silvestres, d’acord amb les bases establertes al Programa Nacional de Vigilància Sanitària a Fauna Silvestre.

Durant l’any 2021, en el cas de vigilància activa, s’ha superat el nombre mínim de mostres de sèrums per a la seva anàlisi serològica als laboratoris oficials de les comunitats autònomes (CCAA) establert en aquest Programa, i s’ha descartat la presència d’ambdues malalties en tots els casos.

De la mateixa manera, durant el 2021 es van detectar un total de 23 casos sospitosos amb compatibles amb PPA i/o PPC per vigilància passiva, que van ser pertinentment investigats pels Serveis Veterinaris Oficials de les CCAA, havent-se descartat la presència de PPA i PPC a tots els casos.