Des de la publicació del Real Decreto 1132/2010, de 10 de setembre, que modifica el Real Decreto 109/1995, de 27 de gener, sobre medicaments veterinaris, així com del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de juliol , pel qual s’aprova el text de la “Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios”, des del Ministeri han detectat que s’han generat diversos dubtes sobre la seva aplicació, uns dubtes resolts a través de notes interpretatives.

Addicionalment, la publicació de la normativa que aborda temes nous ha generat un important nombre de consultes que s’han resolt puntualment. Entre aquests nous temes, destaquen:

  • La venda a distància de medicaments veterinaris no subjectes a prescripció veterinària, prevista en el Real Decreto 544/2016.
  • La comunicació de les prescripcions veterinàries d’antibiòtics a animals de producció prevista en el Real Decreto 191/2018.

En base a això han publicat un document de FAQs que té per objecte compilar les diferents respostes que s’han donat fins ara sobre l’aplicació de la normativa aplicable a la distribució, prescripció i dispensació de medicaments veterinaris, així com donar resposta als nous dubtes interpretatius que puguin sorgir en l’aplicació de les noves disposicions normatives.

Segons el Ministeri, aquest neix amb la vocació de ser un document viu que es vagi alimentant amb les respostes a les qüestions plantejades pels diferents sectors implicats, que seran objecte de debat i consens en el Grup RASVE de la distribució, prescripció i dispensació de Medicaments Veterinaris.