A Itàlia, des de l’entrada del virus de la peste porcina africana (PPA) el passat 7 de gener, el nombre de casos confirmats va en augment. Tot i això, tots els casos s’han localitzat a les províncies d’Alessandria i Gènova, dins la zona infectada.

Aquest fet ha comportat que tant França com Espanya prenguin mesures per evitar l’entrada del virus.

Quins passos ha fet França?

En el cas de França, el fet que alguns dels jabalís positius s’hagin trobat a menys de 100 km de la frontera, ha provocat que el Ministeri d’Agricultura i Alimentació francès elabori un Pla d’Acció per protegir el seu territori (el pots consultar aquí).

Aquest pla inclou tant socis públics com privats i gira al voltant de tres eixos principals:

 • Prevenció.
 • Vigilància.
 • Preparació per a la lluita en cas d’entrada.

La seva implementació preveu la mobilització immediata de diversos actors i el desplegament ràpid de les mesures.

A més, s’adreça a professionals del sector porcí (grangers, transportistes, etc.), caçadors, agents regionals, viatgers, etc.

En el cas d’Espanya, quines decisions s’han près?

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha llençat una campanya de conscienciació adreçada als transportistes que fan transport internacional encaminada a evitar l’entrada de la PPA a Espanya a través d’un folletó divulgatiu on recomana:

 • Evitar portar productes frescos o curats des d’altres països, sobretot si no han passat els controls sanitaris pertinents en origen.
 • Assegurar-se que els productes carnis i les seves restes no són ingerits per animals domèstics o silvestres.
 • En cas de transport d’animals vius, un cop descarregats, acudir immediatament a un centre de neteja i desinfecció autoritzat.

El MAPA ha transmès a la Federació Nacional d’Associacions de Transport d’Espanya (FENADISMER) i la resta d’associacions de transportistes la seva preocupació enorme sobre la necessitat d’aplicar aquestes mesures preventives.

D’altra banda, a Catalunya, el 15 de febrer ha tingut lloc una reunió del Grup d’Experts en Fauna Salvatge creat per prevenir l’entrada d’aquest virus:

 • Es l’òrgan consultiu tècnic i d’assessorament.
 • La seva funció és generar estratègies de prevenció i concretar actuacions en matèria de fauna salvatge.
 • És format per tècnics especialistes en la matèria, els experts dels departaments implicats i els representants de diverses entitats científiques i d’activitats cinegètiques, concretament diferents àrees del Departament d’Acció Climàtica (prevenció en salut animal, activitats cinegètiques i biodiversitat), Agents Rurals, IRTA-CReSA, SEFAS, Minuartia, Vets&Wildlife, Federació Catalana de Caça i l’Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya.

Durant la reunió es va:

 • Revisar les actuacions dutes a terme els darrers anys. Des de l’1 de gener de 2021, s’han pres 33.432 mostres de sang per al control d’anticossos i 29.888 mostres per a PCR de bestiar porcí i s’han analitzat 26 senglars trobats morts al medi natural sense cap indici de mort per tret ni per accident. Tots els resultats han estat negatius.
 • Plantejar noves estratègies davant l’evolució de la malaltia a Europa.
 • Realitzar una proposta d’adaptació del Pla de contingència contra la PPA.
 • Plantejar possibles escenaris futurs a Catalunya.