Tal i com anuncia l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) a la seva pàgina web, un estudi publicat a la revista Scientific Reports i conduït per un equip d’investigadors de l’IRTA, en col·laboració amb l’empresa Selecció Batallé, analitza el determinisme genètic i les regions genòmiques associades amb la immunocompetència global i la salut en una població de porcs Duroc.

L’objectiu d’aquesta publicació* va ser estudiar l’arquitectura genètica de 30 caràcters relacionats amb la salut, tots ells associats a la immunocompetència, en una línia comercial de Duroc.

Aquest estudi es va realitzar mitjançant l’estimació dels seus paràmetres genètics i identificant regions genòmiques associades i gens candidats. Els resultats descriuen heretabilitats mitjanes i altes (la qual cosa confirma l’existència de determinisme genètic) per a molts dels caràcters analitzats.

A més, va assenyalar 31 SNP (Single nucleotid Polymorphism) significativament associats a nivell genòmic, situats en sis regions cromosòmiques en els cromosomes porcins SSC4, SSC6, SSC17 i SSCX. Aquestes regions cromosòmiques es van associar amb:

  • Els nivells d’IgG en plasma.
  • El percentatge de cèl·lules T γ δ.
  • Els nivells de proteïna C reactiva en sèrum.
  • La capacitat fagocítica dels limfòcits.
  • El nombre total de limfòcits.
  • El volum corpuscular mitjà.
  • L’hemoglobina corpuscular mitjana.

Finalment, els investigadors proposen 16 gens candidats relacionats funcionalment amb la immunocompetència, entre els quals s’inclouen els gens CRP, NFATC2, PRDX1, SLA, ST3GAL1 i VPS4A, per explicar la variació dels caràcters immunes i hematològics.

Actualment es dediquen notables esforços per dissenyar noves estratègies i alternatives als antimicrobians en medicina veterinària; aquests resultats contribueixen a millorar el coneixement de la genètica dels caràcters relacionats amb la immunitat i avalen la possibilitat d’aplicar programes de selecció efectius per millorar la immunocompetència en porcs.

 

*Ballester M, Ramayo-Caldas Y, González-Rodríguez O, et al. Genetic parameters and associated genomic regions for global immunocompetence and other health-related traits in pigs. Sci Rep 10, 18462 (2020). doi: 10.1038/s41598-020-75417-7.