Aquest estudi, del qual 3tres3 parla en aquesta notícia, avalua l’estat actual i les perspectives futures de la producció de proteïnes centrant-se en fonts convencionals i alternatives per a aliments i pinsos.

S’analitzen quatre fonts de proteïnes alternatives (algues, insectes, fermentació microbiana i carn cultivada) comparant-les amb les fonts convencionals que poden reemplaçar, en termes de les seves necessitats energètiques relatives, impactes ambientals, contingut nutricional i el seu potencial per ser utilitzats com a substituts de les proteïnes convencionals en aliments i pinsos a la UE.

Les estimacions prediuen que les algues podrien potencialment reemplaçar fins a un terç de la farina de soja a les dietes de porcs i aus de corral i la farina d’insectes podria reemplaçar el 10 % de la proteïna convencional en aquestes dietes.

També s’examina el nivell actual d’activitat de R+D, la preparació tecnològica i comercial i la capacitat industrial de les alternatives esmentades a la UE.