Aquest dimarts 26 d’octubre, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha celebrat una jornada per presentar el seu “Proyecto de Vigilancia de Bacterias Patógenas Clínicas” que té com a objectiu donar informació epidemiològica als veterinaris sobre perfils de resistència dels bacteris de les granges d’Espanya per triar sempre l’antibiòtic més adequat.

El programa comptarà amb un mapa interactiu que permetrà:

  • Aportar informació extra als veterinaris.
  • Identificar geogràficament i a nivell de granja els patògens més habituals i els patrons de sensibilitat.
  • Vigilar l’evolució dels perfils de resistència en una zona.

Tots aquests recursos serviran als veterinaris per afinar les seves prescripcions i continuar disminuint el consum d’antibiòtics crítics en animals per aconseguir que estiguin disponibles tant per a humans com per a animals.

El que vol el projecte és aportar informació epidemiològica sobre els patrons de resistència a nivell de granja i de zona perquè els veterinaris estiguin recolzats a l’hora de justificar un primer tractament. Així mateix, pretenen que la mostra obtinguda en granja, que no es pot aprofitar en el primer tractament, sí que valgui per als posteriors.

Per això, han establert un informe tipus, gràcies a l’adhesió voluntària de laboratoris on s’ha establert una metodologia i una exposició unificada dels resultats, que estarà disponible en format de dades, mapa, gràfica i matriu per facilitar-ne la lectura.

Aquests informes tipus permetran al veterinari intuir que el brot pot estar causat pel mateix patogen i establir nexes epidemiològics, per la qual cosa el primer informe servirà per justificar tractaments posteriors.

Els informes mostraran els resultats tant de diagnòstic com de sensibilitat, tenint en compte la categorització, mostrant les eines terapèutiques disponibles i recomanant sempre els tractaments de les categories menys restringides.

Totes aquestes dades seran les que es bolcaran al mapa epidemiològic per espècie animal i regió, que es podrà consultar a la web del PRAN, i serà l’eina a què podrà recórrer el veterinari per fer la primera prescripció en una zona o àrea determinada davant d’una patologia específica.

Consulta tota la informació i com et pots adherir en aquest enllaç: https://www.resistenciaantibioticos.es/es/proyecto-de-vigilancia-de-bacterias-patogenas-clinicas.