Un estudi* liderat per investigadors del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), que ha comptat amb la col·laboració d’investigadors del Banc Biològic del Zoo de Barcelona i del Departament de Sanitat i Anatomia Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) entre d’altres, ha observat que garrins trasplantats amb excrements de facoquers (una espècie de porc salvatge africà resistent al virus de la peste porcina africana) mostren una major resistència enfront del virus de la peste porcina africana (PPA).

Tal i com publica l’IRTA a la seva pàgina web, els investigadors van treballar amb la hipòtesi que la microbiota, juntament amb la genètica, podria jugar un paper important en la resistència enfront de virus de la PPA.

Per comprovar si la microbiota del facoquer africà contribueix a la resistència en els porcs domèstics enfront a la PPA es van utilitzar garrins deslletats als quals se’ls va trasplantar microbiota fecal de facoquers africans o de porcs domèstics que, posteriorment, van ser desafiats amb una soca virulenta o atenuada de virus de la PPA.

“Tot i que encara estem lluny de comprendre els mecanismes involucrats en la protecció brindada, els nostres resultats permeten demostrar definitivament que la resistència dels facoquers africans a la PPA no només es deu a la seva genètica, sinó també a factors ambientals externs” (Fernando Rodríguez, IRTA-CReSA).

Gràcies a aquesta la investigació s’ha constatat un augment d’immunoglobulines secretores (IgA) en els porcs trasplantats amb excrements de facoquers, respecte a l’observat en els animals control sense trasplantar o trasplantats amb excrements de porc.

Aquestes IgA tenen un paper clau en la immunitat de les mucoses i en la regulació de la immunitat innata i adaptativa. Fet que podria explicar la protecció contra la infecció per E75CV1 (un soca atenuada de virus), ja que són capaces de promoure l’expressió d’IFN-γ mitjançant un mecanisme mediat per TNF-α, citoquines conegudes per exercir papers importants en la protecció contra el virus de la PPA.

“El següent pas serà identificar els components individuals d’aquesta microbiota i caracteritzar el seu potencial protector davant el virus de la PPA per poder usar-los com probiòtics” (Fernando Rodríguez, IRTA-CReSA).

*Zhang J, Rodríguez F, Navas MJ, et al. Faecal microbiota transplantation from warthog to pig confirms the influence of the gut microbiota on African swine fever susceptibility. Sci Rep 10, 17605 (2020). doi: 10.1038/s41598-020-74651-3.