El president de l’Organització Col·legial Veterinària (OCV), Luis Alberto Calvo Sáez, ha remès una carta al ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas Puchades, en què expressa la seva oposició que la figura del veterinari d’explotació tingui caràcter voluntari i no obligatori, en entendre que la sanitat animal i el control epidemiològic de la ramaderia “no es poden veure afectats per qüestions purament econòmiques”, i hi ha un risc de “retrocés en la matèria que seria inacceptable”.

Calvo exposa al titular d’Agricultura que aspectes com “el desenvolupament d’un pla sanitari, la supervisió del seu compliment i l’assessorament continu al ramader sobre qüestions de bioseguretat, ús d’antimicrobians i benestar animal han de ser prestats per un facultatiu veterinari que doni suport al titular de l’explotació”, tal com recull el Reglament (UE) 2016/429 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2016.

“Si el veterinari dʻexplotació passa a tenir caràcter voluntari, aquests objectius quedaran seriosament compromesos”, argumenta Calvo. Tens tota la informació en aquest enllaç.