L’Organització Mundial de Sanitat Animal (OMSA) ha anunciat el llançament del primer estudi temàtic del seu Observatori, centrat en l’estàndard internacional de zonificació.

Per obtenir les dades necessàries per a l’avaluació, es va enviar un qüestionari als Membres per avaluar l’ús de la zonificació per a la grip aviària, la pesta porcina africana (PPA) i la febre aftosa (FA).

Els resultats s’han reunit en un estudi que en particular destaca l’ús, els principals desafiaments, els inconvenients i els impactes positius de la implementació, i han finalitzat amb un conjunt de bones pràctiques tant per a l’Organització com per als Membres.

Segons l’estudi, la zonificació com a norma va ser aplicada pel 70 % dels membres afectats per la influença aviària en aviram, el 55 % dels afectats per la PPA i el 50 % dels afectats per la febre aftosa.

Així mateix, entre els membres que utilitzen la zonificació, el 27 % va informar d’una integració parcial o nul·la dels estàndards de l’OMSA sobre zonificació en el marc regulador nacional; i el 34 % va informar de la integració dels estàndards de l’OMSA sobre zonificació a les pràctiques.

Per acabar, assenyalen que la secció de l’estudi temàtic dedicada a la compartimentació seguirà el 2024-2025. Actualment, s’estan analitzant més a fons les dades recopilades sobre la zonificació per explorar els factors que poden influir en l’acceptació de les zones per part dels socis comercials. Aquestes troballes es compartiran més endavant el 2024.

Et deixem la noticia completa: https://www.woah.org/en/woah-releases-its-first-thematic-study-as-part-of-the-observatory/