Amb l’objectiu d’analitzar l’associació entre l’estrès i l’activació de la resposta immunitària a diferents malalties, i utilitzant com a base les analítiques salivals, un equip d’investigadors espanyols ha dut a terme un estudiantin durant el qual un total de 107 porcs van ser dividits en sis grups d’acord amb els signes de malaltia després d’un examen clínic veterinari adequat. Els grups van ser: porcs sans, porcs amb prolapse rectal, lesions per mossegada de cua, diarrea, coixeres o dispnea.

Tal i com publica Diario Veterinario, els investigadors van fer un primer intent de discriminar entre els grups mitjançant l’anàlisi de components de la saliva. L’analítica salival va consistir en el mesurament de:

  1. Indicadors d’estrès psicosocial: cortisol i alfa-amilasa salival.
  2. Marcadors innats (proteïnes de fase aguda: proteïna C reactiva i haptoglobina) i adaptatius (adenosina desaminasa, Cu i Zn).
  3. Paràmetres d’estrès oxidatiu: capacitat antioxidant i estat oxidatiu.

S’hi van observar associacions entre l’estrès i els marcadors immunes amb diferents intensitats. Les associacions més altes es van localitzar entre els marcadors d’estrès oxidatiu i els marcadors d’immunitat adaptativa. D’altra banda, també es van observar associacions moderades entre els marcadors d’estrès psicosocial amb els marcadors immunes tant innats com adaptatius.

Així mateix, totes les condicions patològiques van mostrar diferències estadísticament significatives en almenys 4 dels 11 marcadors salivals estudiats, sense cap marcador individual desregulat a totes les malalties. A més, cada condició de malaltia va mostrar diferències en el grau d’activació dels sistemes analitzats, unes diferències que es podrien fer servir per crear perfils salivals concrets i determinats per a cada una d’elles.