• Nom empresa: PINSOS GRAU S.A.
 • Antiguitat empresa: desde 1907.
 • Sector: Alimentació animal.
 • Àmbit sector: autoconsum.
 • Descripció lloc de feina ofertat:
  • S’oferta una lloc com a veterinario adjunt a la direcció tècnica.
  • Incorporació a l’equip tècnic amb la corresponent formació prèvia.
  • Un cop adquirida la formació, tindrà la responsabilitat de la fase 2 (destetes) de la cadena productiva i suport tècnic als visitadors de la fase 3.
  • Contacte directe amb la direcció tècnica per a reportar informació.
 • Horari laboral: de dilluns a divendres de 8 a 14 – 15 a 17.
 • Sou brut anual: 30.000 euros.
 • Possibilitat de promoció.
 • Tipus de contracte: indefinit amb període de prova.
 • L’empresa proporciona vehicle, dietes i varis.
 • Pots enviar el CV a xaviergrau@pinsosgrau.com.