Aquest 2024 les perspectives dependran de la dinàmica dels majors productors: Xina, la Unió Europea, els Estats Units i el Brasil.

Segons publica 3tres3, s’espera una lleugera caiguda de la producció mundial del -0,9 % interanual, mentre que es preveu que la demanda sigui més gran.

Les perspectives prediuen una lleugera caiguda a l’oferta mundial de carn de porc impactada per la de la Xina, amb una recuperació moderada de la demanda internacional.

A la UE-27, l’any 2023 la caiguda de l’oferta europea va ser del 7,6 % dels porcs sacrificats, l’equivalent a 17,3 milions de porcs.

El sector del sacrifici i l’especejament s’ha vist afectat per una reestructuració que té conseqüències al mercat. Aquestes reorganitzacions limitaran la producció europea a començaments d’any. A la segona meitat s’espera una millora.

Les exportacions van caure dràsticament: les vendes de productes porcins a tercers mercats van disminuir un 19 % en volum. A més de la caiguda a la producció europea i la disponibilitat per a l’exportació, els preus molt baixos de la carn de porc a l’altra banda de l’Atlàntic han fet que la carn nord-americana i brasilera sigui més competitiva en l’àmbit internacional. A això s’hi va sumar un desavantatge monetari per a la UE: la fortalesa de l’euro davant el dòlar i el real brasiler va penalitzar les exportacions europees de carn.

El 2024, s’espera que els exportadors europeus es beneficiïn de les oportunitats de mercat, particularment a la Xina, però persisteixen desafiaments de competitivitat. Pel costat del consum, la inflació hauria de disminuir.