Descripció del lloc de treball:

  • S’ofereix lloc laboral com a veterinari adjunt a la direcció tècnica.
  • Incorporació a l’equip tècnic amb la formació prèvia corresponent.
  • Un cop adquirida la formació exercirà la responsabilitat de la fase 2 (deslletaments) de la cadena productiva i suport tècnic als visitadors de la fase 3.
  • Contacte directe amb la direcció tècnica per reportar informació.

L’empresa ofereix:

  • Horari laboral: de dilluns a divendres de 8 a 14 i de 15 a 17.
  • Salari brut: 30.000 euros.
  • Possibilitat de promoció.
  • Contracte: indefinit amb periode de prova.
  • Vehicle d’empresa, dietes i varis.