Tal i com publica PigProgress, els Estats Units (EE. UU.) estàn desenvolupant una vacuna per la Pesta Porcina Africana (PPA) que està donant bons resultats quan s’administra per la via oronasal.

El Plum Island Animal Disease Center, que forma part del Agricultural Research Service (ARS) que, al seu torn, pertany al US Department of Agriculture (USDA) presenta un prototip vacunal que implica la supressió del gen I177L d’una cepa altament virulenta de Geòrgia (ASFv-G).

En la última prova de la vacuna oronasal (publicada a la revista Viruses) els animals van ser distribuïts en 3 grups i inoculats amb:

  • Vacuna intramuscular.
  • Vacuna oronasal a la part posterior de la cavitat nasal i a la base de la llengua.
  • Vacuna simulada (grup control).

L’equip va registrar diàriament els signes clínics durant l’experiment i també va avaluar la presència d’anticossos específics del virus als sèrums dels porcs inoculats.

Entre les conclusions, l’equip de Plum Island destaca que l’administració per via oronasal aporta una eficàcia similar a la de l’administració intramuscular.

També afegeixen que “es van obtenir resultats similars quan es va administrar ASFv-G-177I177L per via intramuscular. Curiosament, les viremies induïdes en animals inoculats oralment eren inferiors a les mesurades en animals inoculats per via intramuscular “.