Com bé comenta Javier Roqués en aquest article publicat a 3tres3, la modificació de la microbiota de la femta de la truja s’ha correlacionat amb la de la microbiota vaginal i la intervenció a nivell de la microbiota intestinal de la truja portava a una millora de la microbiota vaginal observant-se una reducció de Streptococcus suis a nivell genital.

La presència d’una diversitat més gran de la microbiota potencia la presència de poblacions bacterianes comensals que competeixen per espai i nutrients amb S. suis reduint la pressió d’infecció i facilitant el control de la malaltia.

La utilització de solucions nutricionals que permetin millorar la microbiota intestinal de la truja influint positivament en la transmissió vertical de la microbiota al garrí conduiria a una millor capacitat de resposta d’animal davant de la malaltia.

Davant aquests arguments es va dur a terme un estudi de camp en una granja comercial de 3.000 truges amb un històric de greus brots de S. suis que feien necessaris tractaments antibiòtics continuats per al control de la simptomatologia.

L’objectiu era obtenir un coneixement més gran del mecanisme pel qual una combinació determinada d’Àcids Grassos de Cadena Mitjana (ACGM) i Àcids Grassos de Cadena Curta (AGCC) administrada al pinso de la truja i dels garrins genera una millora de la microbiota intestinal permetent una reducció de l’ús d’antibiòtics davant de S. suis, tal com vèiem observant.

Per valorar l’evolució de la microbiota es van prendre mostres de femta de les truges directament del recte i hisops de tonselles d’un grup de garrins, al qual es va fer seguiment des de maternitat i al llarg del període de postdeslletament, abans del començament de l’estratègia nutricional i després de 4 mesos de la implementació.

Et deixem aquí l’article complet: https://www.3tres3.com/articulos/modulacion-de-la-microbiota-y-reduccion-de-la-virulencia-de-s-suis_50406/