Investigadors espanyols de la Universitat Autònoma de Barcelona han realitzat una primera avaluació del risc dels patògens transmesos per paparres derivats de senglars.

Per dur a terme l’estudi, entre 2014 i 2016 els autors van recollir mostres de melsa i paparres,d’un total de 261 senglars a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Després de la identificació dels paràsits, els autors van trobar quatre espècies de paparres:

  • Hyalomma lusitanicum (prevalença: 33,6 %).
  • Dermacentor marginatus (26,9 %).
  • Rhipicephalus sanguineus (18,9 %).
  • Rhipicephalus bursa (0,2%).

Es van examinar un total de 180 grups de paparres i 167 mostres de melsa mitjançant PCR o altres tècniques d’identificació i 72 d’ells van ser positius per Rickettsia spp. (prevalença mínima del 8,7 %).

Atès que les paparres identificades poden picar als éssers humans i les rickettsies registrades són patògens zoonòtics, l’estudi conclou que hi ha el risc de transmissió de rickettsies per als habitants de l’àrea de Barcelona.

A més, els autors afirmen que “els nostres resultats suggereixen una distribució més àmplia de Hyalomma lusitanicum, vector per al virus de la febre hemorràgica de Crimea-Congo, del que es coneixia anteriorment”.

Finalment, tot i no ser una espècie reservori adequada per a Rickettsia spp., en base als resultats negatius de la melsa, l’estudi considera que “la seva abundància podria afavorir el cicle de vida i l’abundància de les paparres i la seva proximitat als humans podria promoure el risc d’infecció per Rickettsia spp. “.