Tal i com publica PigProgress, la revista Viruses ha publicat recentment una anàlisi exhaustiva dels brots de pesta porcina africana (PPA) amb què la Xina ha estat lluitant des del 2018 amb l’objectiu de detectar les millors opcions per prevenir i combatre el virus. Els autors d’aquest estudi formen part de la Universitat Agrícola de la Xina del Sud, l’integrador DBN i l’Acadèmia Xinesa de Ciències Agràries.

En l’estudi, els autors enumeren les principals causes de distribució del virus:

  • Les persones: són la principal font de propagació ja que en el 46 % dels brots analitzats es conclou que el virus va entrar pel personal o el transport.
  • El pinso: en el 42 % dels casos es va confirmar que el pinso estava contaminat. El virus sobreviu diversos mesos al pinso.
  • Les paparres: algunes espècies poden portar el virus durant 4 anys.
  • La saliva: un porc infectat pot excretar el virus a través de la saliva a partir del dia 2 post-infecció (el període d’incubació indicat és de 3 a 19 dies).

Així com també els mètodes més efectius en quant a prevenció i eliminació del virus de la PPA:

  • Vacunació: és la forma més eficaç de prevenció però, malgrat tots els esforços en diferents països, segons els investigadors encara poden passar uns quants anys abans que una vacuna que funcioni bé entri al mercat.
  • Neteja i desinfecció: només una desinfecció molt completa és eficaç. En el cas del transport, per exemple, recomanen 70 °C durant almenys 20 minuts. Per a les sales, s’afirma que una solució de formalina al 0,3 % o clor al 2,3 % ha d’actuar durant almenys 30 minuts perquè sigui efectiva. A més, recomanen l’ús d’àcids orgànics per a la neteja i desinfecció dels circuits d’aigua i pinso.
  • Bioseguretat: per evitar la introducció del virus, els investigadors insisteixen en que cal implantar el màxim nivell de bioseguretat possible tant a l’interior al voltant de les granges. Subratllen que les explotacions han d’aplicar una política estricta de bioseguretat amb un mínim de visitants, dutxes a l’entrada i sortida, roba pròpia, etc.