Avui compartim amb tu un breu resum d’aquest article tècnic publicat a 3tres3 sobre el virus PRRS.

El virus PRRS presenta importants característiques que contribueixen a la constant reaparició de la malaltia a les granges porcines, cosa que provoca considerables problemes sanitaris en els animals i pèrdues econòmiques.

Una d’aquestes característiques és la ràpida capacitat per mutar i tornar-se potencialment més greu i/o fins i tot infectar animals prèviament “immunes” a variants diferents de PRRS. Per aquesta raó, per tal de conèixer el “tipus” de virus PRRS present en una granja – ja sigui el virus d’un nou brot o un virus “resident”- sovint s’analitza el genoma.

La seqüenciació de PRRS no sol ser barata, per la qual cosa es fa generalment en “situacions especials” i no de forma rutinària (p.ex. durant nous brots, després de casos d’inoculació del virus, etc.). A més, en aquestes situacions, en la gran majoria dels casos estudiats per a diagnòstic, només es fa servir una mostra o pool de mostres per a la seqüenciació, de les moltes que solen prendre’s a la granja.

Els investigadors d’aquest estudi van descobrir que, en condicions de camp, eren capaços de detectar fins a tres llinatges diferents del virus PRRS durant un únic esdeveniment de mostreig en granges de reproductores i fins a dos en granges d’engreix.

També van observar que les mostres de fluids orals van ser molt difícils de seqüenciar, mentre que les de fluids del processat van ser les més fàcils.