Els riscos zoonòtics de les variants de Salmonella presents en el porcí

Les variants de Salmonella que es troben en els porcs representen diferents amenaces per a la salut humana i animal i l''aparició de nous patògens bacterians és un desafiament continu, tant per a la ramaderia com per a la seguretat alimentària. Salmonella typhimurium és una de les principals causes de malalties transmeses pels aliments a [...]