AL.LEGACIONS DE LA OCVE AL PROJECTE D’ORDENACIÓ DE LES GRANGES PORQUINES

La  Organización Colegial Veterinaria ha fet al.legacions al Proyecto de Ley De Ordenación de las granjas de porcino intensivo. Com veureu algunes d'elles van en el mateix sentit que les fetes per l' AVPC. ALEGACIONES OCVE a Proy RD Granjas Porcinas

AL.LEGACIONS DE LA OCVE AL PROJECTE D’ORDENACIÓ DE LES GRANGES PORQUINES2019-01-13T11:58:08+00:00

AL.LEGACIONS DE L’ AVPC AL PROJECTE D’ ORDENACIO DE GRANGES PORQUINES

L'AVPC ha presentat al.legacions al  PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS BÁSICAS DE ORDENACIÓN DE LAS GRANJAS PORCINAS INTENSIVAS (VERSIÓN NOVIEMBRE 2018). Aquest Projecte de RD defineix la figura del Veterinari de Granja i l' hi atribueix unes obligacions i responsabilitats. Les 2 al.legacions que presentem  van en la  direcció d'especificar [...]

AL.LEGACIONS DE L’ AVPC AL PROJECTE D’ ORDENACIO DE GRANGES PORQUINES2019-01-13T11:58:31+00:00
Go to Top