La  Organización Colegial Veterinaria ha fet al.legacions al Proyecto de Ley De Ordenación de las granjas de porcino intensivo.

Com veureu algunes d’elles van en el mateix sentit que les fetes per l’ AVPC.

ALEGACIONES OCVE a Proy RD Granjas Porcinas