El MAPA actualitza la normativa sobre els centres dedicats a la neteja i la desinfecció de vehicles de transport d’animals

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret per actualitzar la normativa relativa als centres de neteja i desinfecció de vehicles pel transport d'animals. Tal com publiquen a la seva pàgina web, el propòsit és adaptar-la a la situació i les necessitats del sector ramader. En concret, la nova normativa modifica el contingut del [...]

El MAPA actualitza la normativa sobre els centres dedicats a la neteja i la desinfecció de vehicles de transport d’animals2023-03-29T07:09:42+00:00

Canvis en la normativa sobre benestar animal per al sector porcí

Tal i com detalla 3tres3, el BOE acaba de publicar el Real Decreto 159/2023, de 7 de març, pel qual es modifiquen diversos decrets relatius a benestar animal i que afecta al sector porcí ja que modifica el RD 1135/2002, de 31 doctubre, relatiu a les normes mínimes per a la protecció de porcs, per a [...]

Canvis en la normativa sobre benestar animal per al sector porcí2023-03-09T11:46:05+00:00
Go to Top