En relació al programa Salvados emès per la Sexta el passat diumenge 4 de
febrer, l’Associació de Veterinaris de Porcí de Catalunya (AVPC) vol expressar:
1. Que el programa no reflexa en absolut la realitat del sector porcí català i
espanyol.
2. Que la immensa majoria de ramaders i empreses del sector compleixen amb
les normatives comunitàries i estatals que son de les més exigents del món,
treballant amb elevats estàndards de sanitat, benestar animal i seguretat
alimentaria.
3. Que son absolutament falses les afirmacions fetes al programa sobre la
presencia d’hormones o antibiòtics a la carn que es produeix.
4. Destaquem la importància dels veterinaris com a garants de la sanitat i
benestar dels animals, i de la seguretat alimentaria dels consumidors.

Des de l’Associació volem deixar constància del nostre rebuig a la imatge que es
va donar del sector que considerem que no és la real.

Cominicat AVPC en relació a Salvados