El passat divendres 4 de maig, Josep Solé (President de l’ AVPC) i Lali Coma (Vocal de l’ AVPC) van participar de la Comissió Tècnica del Porcí convocat pel DARP.

En la mateixa es va presentar a Mercè Soler com a nova cap del SPSA, en substitució de Cristina Massot i a n’Alba Solé i Carles Sánchez com a nous veterinaris encarregats de programes sanitaris del sector porcí i bioseguretat.

També es va tractar la situació de la PPA a Europa i les mesures a prendre a Catalunya. En especial en el reforçament dels controls serològics de les importacions de garrins des de altres països d’ Europa.

També sobre la situació de la malaltia d’ Aujesky, i es va expressar la preocupació per un cert relaxament en el programa vacunal d’ Aujesky.

En quant a bioseguretat s’exposa la situació de les enquestes de bioseguretat segons dades extretes de programa GTR.

S’ acorda modificar la instrucció referent el tancat de l’ explotació

“Modificació de la instrucció. No es considerarà vàlid un tancat perimetral on les parets de les naus formin part del mateix. El tancat ha de ser únic, continu i que inclogui totes les instal·lacions de l’explotació.”

Finalment  S’explica breument el Pla de controls de les condicions de bioseguretat que s’ha engegat enguany.

Per més informació contacteu amb info@avpc.cat