ANPROGAPOR, ha editat un protocol per a la  Contenció del Coronavirus a les granges de porcí. El podeu consultar  aquí a sota.

coronavirus anprogapor.pdf